Política sobre Protecció de Dades


Responsable: Identitat:

  • Orient Cars, S. a. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número A61370698
  • Kai Moto Vallès, S.L. amb domicili social a Avinguda d’Europa, 5 08400 Granollers, amb N.I.F. número B63249098
  • Marescar Motor, S.L. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número B65461709
  • Maresvall Motor, S.L. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número B65232043
  • Egarmaz Motor, S.L. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número B65774341

Telèfon: 937 861 572 / Correu electrònic: marketing@csmgrup.com

En nom de l’empresa, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar i enviar informació sol·licitada. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers. Vostè té dret a obtenir informació sobre si en les societats representades per CSM Automoció estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant CSM Automoció, Avinguda Jaume I, 41 08226 de Terrassa o en l’adreça de correu electrònic marketing@csmgrup.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.